FunksjonUtvalgNavn Telefon e-mail
Leder Gard Rødseth Hansen 99291036 groehans@online.no
Sekretær/info- ansvarlig/web Styremedlem Aud Kongssund 91711751 kongssund@bbnett.no
Sportslig Leder langrenn, hopp, kombinert, allidrett Styremedlem Sondre Bonkerud 47847088 sondre.bonkerud@gmail.com
Leder Sportslig utvalg langrenn 7-12 år Arild Johansen 91373378 ajo74@hotmail.com
Leder Sportslig utvalg langrenn 13+
Leder Sportslig utvalg: Barneidrett/skileik Elin Hagelund 91561572 elinhagelund@hotmail.com
Leder Sportslig utvalg: Hopp/kombinert Øyvind Meland Edvardsen 99511266 grinihagan3@yahoo.no
Utvalgsmedlem Miroslaw Baran 95484700 
Sportslig utvalg Skiskyting Utvalgsleder Terese Syljuåsen 98677349

terese78@online.no

Lagleder Anita Høie

Kari Lagmansveen
99278388


95248879
Anita.Hoie@kartverket.no


kari.lag@live.no
Materialforvalter Kjetil Lagmandsveen 97726204 kjetilelghund@hotmail.com
Marked Styremedlem, markedssjef Eli Hveem Krogsti 91740525 elihk@tyr.no
Utvalgsmedlem Sponsor Ales Christine Haave 41521680 ales.haave@skole.ringsaker.kommune.no
Økonomi Styremedlem regnskap Anne Grønvold 93480779 anne.gronvold@adviceinnlandet.no

Arrangement

Styremedlem
Klubbrenn Jon Anders Bordal 48173401 jon-anders.bordal@online.no
Arrangement skiskyting Heidi Hjemli Nyvoll 90931273 heidi.nyvoll@lovenskiold.no
Sagstua - innkjøp & utleie kafe Monica Engeskaug 93203308 monieng@lyse.net
Sagstua - bemanning - kafe Elin Svenkerud 47257562 amundelin@hotmail.com
Anlegg/driftsleder - Veldre Sag Styremedlem John Erling Nygård 91779014 j-e.nygaard@outlook.com
Strategi & søknadsskriver Rune Andersen 91343260 rune-f.andersen@moelv.com
Løypeansvarlig sommer og vinter Andreas Haave 97599468 andreas.haave@asko.no
Turløpyer Danseråsen Torbjørn Bonkerud 95794094 to-bon@online.no
Turløyper Veldre Carl F. Omsted 91138200 carl@mjos-produkter.no
Turløyper Brumund/Kompåsen Trond Sørum (ass. Jon Anders Lien) 97126889 trosoeru@online.no
Skiskytteranlegg Jon Anders Lien 90946532 jonalien@online.no
Bygninger og anlegg Miroslaw Baran 95484700 mirbaran@online.no
Maskiner Trond Opsal 99586638 trond.opsal@scania.no
Teknisk utstyr/IKT (web)-drift Trond Hovland 95251321 trohovla@bbnett.no
Vollkoia Styremedlem Brumunddal og Omegn turløyper


Erlend Mogen 91122733 erlend.mogen@gmail.com
Dugnadsmedlem1 Lars Krogsti 61424140
Dugnadsmedlem2 Stein Erik Stubbom 45428008 se.stubbom@hotmail.com
Varamedlem til styre Bjarte Holm 91358134

bjarte.holm@nav.no

Revisorer Tove L. Pedersen 99329067 tove@parkettpartner.no
Hans Petter Dobloug 95055753
Valgkomite Andreas Haave 97599468 andreas.haave@asko.no
Geir Hjemli 48003274 gehjem@online.no
   
Powered by: Bloc