FunksjonUtvalgNavn Telefon e-mail
Leder                            Bjarte Holm 91358134 bjarte.holm@nav.no
Sekretær/info- ansvarlig/web Styremedlem Aud Kongssund 91711751 kongssund@bbnett.no
Sportslig leder langrenn, hopp, kombinert, allidrett Styremedlem/nestleder Tor Morten Hovde 95981043  tor-morten@bbnett.no
Leder Sportslig utvalg langrenn 7-12 år Arild Johansen 91373378 ajo74@hotmail.com
Leder Sportslig utvalg langrenn 13+ ikke avklart
Leder Sportslig utvalg: Barneidrett/skileik:Håkon Antonsen 41646659
Haakon@eiendomsservice.net
Leder Sportslig utvalg: Hopp/kombinert Øyvind Meland Edvardsen 99511266 grinihagan3@yahoo.
Sportslig leder skiskyting
styremedlem
Terese Syljuåsen
 98677349  terese78@online.no

Lagleder
Anita Høie

Kari Lagmandsveen

99278388

95248879

Anita.hoie@kartverket.no


kari.lag@live.no


MaterialforvalterKjetil Lagmandsveen
97726204
kjetilelghund@hotmail.com
Marked
Styremedlem, markedssjef
Eli Hveem Krogsti
91740525
elihk@tyr.no

Utvalgsmedlem SponsorAles Haave41521680ales.haave@skole.ringsaker.kommune.no
Utvalgsmedlem Sponsorubesatt 2017
ikke avklart
ØkonomiStyremedlem regnskapAnne Grønvold      93480779   anne.gronvold@gmail.com
Arrangement
Styremedlem
ubesatt 2017

ikke avklart


Klubbrenn                       Jon Anders Bordal 48173401   jon-anders.bordal@online.n

Arrangement skirenn/skiskytingHeidi Hjemli Nyvoll90931273heidi.nyvoll@lovenskiold.no
Sagstua-innkjøp & utleie kafeMonica Engeskaug93203308monieng@lyse.net
Sagstua-bemanning-kafeElin Svenskerud47257562amundelin@hotmail.com
Anleggsleder - Veldre sag  StyremedlemHeidi Hjemli Nyvoll 90931273heidi.nyvoll@lovenskiold.no

DriftslederBjørnar Brække90683483
bjo-bre2@online.no
Strategi & søknadsskriverRune Andersen91343260rune-f.andersen@moelv.com
Strategi & søknadsskriver Stig Aldor Vennerstrøm99277227sav@dalaokonomi.no
Løypeansvarlig sommer og vinterAndreas Haave97599468andreas.haave@asko.no
Turløyper DanseråsenTorbjørn Bonkerud95794094to-bon@online.no
Turløyper Veldre 17 kmHarald Solberg95769860
Turløyper Brumund/Kompåsen
Trond Sørum
ass. Jon A. Lien
97126889trosoeru@online.no
Skiskytteranlegg Jon Anders Lien 90946532 jonalien@online.no
MaskinerTrond Opsal99586638trond.opsal@scania.no
MaskinerArne Engeskaug41272844
arne.engeskaug@lyse.net
Teknisk utstyr/IKT (web)-drift Trond Hovland 95251321 trohovla@bbnett.no
Varamedlem styret Varamedlem


Ales Haave 41521680 ales.haave@skole.ringsaker.kommune.no
Dugnadsmedlem1 Lars Krogsti 61424140
Dugnadsmedlem2 Stein Erik Stubbom 45428008 se.stubbom@hotmail.com

Styremedlem Brumunddal og omegn turløyper Erlend Mogen 91122733

erlend.mogen@gmail.com

Revisorer Tove L. Pedersen 99329067 tove@parkettpartner.no
Hans Petter Dobloug 95055753
Valgkomite Andreas Haave 97599468 andreas.haave@asko.no
Valgkomite leder
Geir Hjemli 48003274 gehjem@online.no
valgkomite Kjersti Dobloug    
Levert av IdrettenOnline