Strategiprosess i Mjøsski

Postet av Øyvind Meland Edvardsen den 13. Feb 2018


Innspill til strategiarbeid i Mjøsski 2018

Styret i Mjøsski har nedsatt en strategigruppe bestående av Øyvind Meland Edvardsen, Bjarte Holm, Bent Lyngby og Lars Krogstie. Strategigruppen har fått som mandat å utarbeide en handlingsplan med fokus på rekruttering og aktivitet på Veldre sag året rundt.

Strategigruppen mener at handlingsplanen bør fokusere på tiltak for å:

  • rekruttere til skisporten og klubben (moro på ski lengst mulig)
  • ivareta og holde på medlemmer (klubbmiljø)
  • styrke organisasjonen (tillitsverv og involvering)
  • øke aktivitetene på saga året rundt (ikke bare ski)

Det har i tidligere planprosesser vært mye fokus på anlegg. Strategigruppen mener at det nå må arbeides mer med organisasjon, holdninger og hvordan vi må ta godt vare på hverandre uavhengig av alder og aktivitetsnivå.  Dette for å skape en klubb hvor man kan finne glede av å delta også etter at man har gitt seg som utøver eller ikke lenger har barn som aktivt trener ski.

En slik strategiprosess trenger en god forankring i klubben. Strategigruppen ønsker derfor innspill fra alle medlemmer i prosessen. Det er verdifullt for oss å høre om hva som oppleves fungere bra i klubben, hva som ikke fungerer så bra og eventuelle forslag til forbedringer. Ideer og forslag til konkrete tiltak ønskes velkommen!

Innspill kan sendes direkte til:

Øyvind Meland Edvardsen, grinihagan3(at)yahoo.no Bjarte Holm, bjarte.holm(at)nav.no Bent Lyngby, bent(at)gaupen.no Lars Krogstie, krogstie(at)gmx.net

Vi ønsker at innspill formidles til oss i løpet av februar/mars. Alle innspill behandles internt og konfidensielt i strategigruppen.

Strategigruppen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.