Lov for MjøsSki fastsatt på stiftelsemøtet 25. august 2010.

Lov for MjøsSki ble endret på Årsmøtet i 2012.

Pga endret lovnorm fra Norges Idrettsforbund ble lov for MjøsSki endret på Årsmøtet i 2016. Denne lovendringen er godkjent av Hedmark Idrettskrets.

Endringer i loven er tilpasset ny lovnorm for idrettslag som ble vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019 og vedtatt i styret i MjøsSki 9.1.2020. 

Godkjent lov: 
Ny lov for MjøSki.pdf