Informasjon om medlemskap


Innmelding nye medlemmer

Innmelding gjøres via «Min idrett». Dersom du har bruker på «Min idrett» fra før, så bruker du den. Hvis ikke lager du en ny bruker. Gå på «medlemskap» og finn ny klubb. Søk opp MjøsSki, og velg hvilken gren du skal være med i (hopp, kombinert, langrenn eller skiskyting). Det er mulig å velge flere grener dersom man f.eks. skal være med både på langrenn og skiskyting. Klikk så på «send søknad».

Kontroller at alle opplysninger i Min Idrett er riktig (epostadresse, tlf.ol)


Til dere som allerede er medlem:

Kontroller at alle opplysningene som ligger i «Min idrett» er riktig. Vi får mye eposter i retur, det tyder på at det er mange som ligger inne med feil epostadresser.

Kontroller også at du er knyttet til MjøsSki under «medlemskap». Vi ser at vi mangler en del i medlemsregisteret vårt, spesielt av yngre utøvere som er med på allidrett og lysløyperenn. Er du ikke knyttet opp mot MjøsSki, så søk opp MjøsSki og send søknad om medlemskap.


Faktura på medlemskontingent og treningsavgift blir sendt ut på epost. Enkeltmedlem koster kr. 200.

Dersom du har spørsmål vedr. medlemskap, ta kontakt på medlem@mjosski.no.