Årsmøte i MjøsSki - mandag 1. juni 2015

Postet av MjøsSki den 26. Apr 2015

Protokoll fra årsmøtet i MjøsSki 1. juni 2015
Protokoll fra årsmøtet i MjøsSki 1. juni 2015 - sign.pdf

MjøsSki holder årsmøte mandag 1. juni 2015 på Veldre Sag kl. 19.30.

Frasigelse av verv meldes til Arne Henrik Sandnes i valgkomiteen innen 20. april. ahs@oae-as.no tlf. 995 18 760

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 18. mai 2015. sendes til klubben@mjosski.no
Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling til årsmøte i MjøsSki 2015-06-01.pdf

3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive

protokollen.

4. Årsmelding 2014-2015 Årsrapport MjøsSki 2014-2015.pdf

5. Regnskap i revidert stand 2014-20135 Årsregnskap 2014-2015 Resultat.pdf - MjøsSki revisjonsberetning.pdf
6. Innkomne forslag og saker. Innkomne forslag 2015.pdf Sak til Årsmøte i MjøsSki INPUT (2).pdf

7. Fastsette medlemskontingent for 2015-2016 Forslag til medlemskontingent for MjøsSki 2015-2016.pdf

8. Vedta budsjett for 2015-2016 Budsjett 2015-2016 Ark1.pdf

9. Organisasjonsplan 2015-2016

10. Valg


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.