Status rulleskianlegg Veldresaga

Postet av MjøsSki den 9. Jun 2016

Status Rulleskiprosjektet

Rulleskiprosjektet er i rute og vi gleder oss til det står ferdig.

Som de fleste kjenner til, har det lett for å bli litt ekstra når en først er i gang med noe. Vi fikk allmenningen til å hogge litt på høyre side i utgangen av stadion. Tanken her er å lage en kortere sprint trase som går ut ca.100 m før gapahuken, og går opp til krysset der 2 km og 1,3 km skiller lag. Det aller siste er å få til en enda kortere sprint trase- denne vil gå opp til høyre like før første lysstolpe ut fra stadion og opp på baksiden av kulen like før inngangen til stadion.

Rulleskitraseen vil få en 6 m bred oppløpsside og 6 m bred stadion. Videre vil det være et leke / strafferundefelt som er ca. 35 m langt og går like fra oppløpet tilinn gangen mot undersiden av broen.

Stakebakken opp til første kulen vil være 6 m bred.

Resten av traseen vil bli 4 m bred (litt mer i svinger).

Broen som er utgangen av stadion, vil få en ny støttemur slik at det blir over 2 m bredere under broen enn hva det er i dag. Det blir også litt høyere.

Langs baksiden av nesten hele standplass vil det bli en ny stablemur.

De små buene på standplass vil på sikt (sommer 2017) bli revet og erstattet med nye større buer med tribuneplass på toppen. Dette er i planleggingsfasen.

Er det noen som har noen gode ideer relatert til dette prosjektet, eller tilstøtende saker er vi åpne for konstruktive innspill.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.