Befaring av spillemiddelsfinansierte anlegg i Ringsaker

Postet av MjøsSki den 1. Des 2016

Befaring av spillemiddelsfinansierte anlegg i Ringsaker

I forrige uke fikk Ringsaker kommune v/kultur besøk av fagansvarlig for spillemidler i Hedmark fylke, henholdsvis innenfor idrettsbygg og kulturbygg.

Bakgrunn for besøket var et ønske om å være med Ringsaker kommune på sluttbefaring for 2 anlegg, som har fått tilsagn om spillemidler og som enten er ferdig bygd eller nesten ferdig bygd.

Anlegg i Ringsaker som ble plukket ut til dette selebre besøk var rekrutteringsanlegget for rulleski på Veldre sag, som stod ferdig tidlig i høst og Nærvang forsamlingslokale i Næroset, som akkurat er ferdig rehabilitert.

Vi ble møtt av Mjøs Ski sin representant John-Erling Nygård som fortalte om rulleskianlegget sin betydning for rekrutteringen, og en voksende medlemsmasse spesielt innenfor skiskyting med medlemmer både fra Hamar og nordre Ringsaker.
Det ble anbefalt fra fylkeskommunen sin side en enda tydeligere markedsføring av dette anlegget, som er det eneste i sitt slag i Hedmark! Nygård benyttet også anledningen til å fortelle om anlegget som sin helhet, nå med aktivitetsmuligheter til alle årstider med gode tur- og sykkelmuligheter.
Befaring spillemidler.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.