Medlemskontingent/treningsavgift 2016/2017

Postet av MjøsSki den 16. Jan 2017

Alle som deltar i organiserte aktiviteter og treninger i regi av MjøsSki må ha medlemskap i form av «familiemedlem» eller «enkeltmedlem».

Enkeltmedlemskap koster kr 350,- og familiemedlemskap koster kr 700,-.

Barn inngår i familiemedlemskap tom. året de fyller 15, dvs.at de som er født i 2001 og tidligere må tegne eget medlemskap.

I tillegg til medlemskontingent, må de som deltar på trening betale treningsavgift. Følgende

treningsavgifter gjelder for denne sesongen:

Gruppe/aktivitet Treningsavgift

4-6 år (Allidrett/Skilek) 0,- (+ enkeltmedlem eller familiemedlem)

7-12 år 300,- (+ enkeltmedlem eller familiemedlem)

13-14 år 700,- (+ enkeltmedlem eller familiemedlem)

15-16 år 900,- (+ enkeltm./ familiem. 15 år, enkeltmedlem 16 år)

17 år + 1.200 (+ enkeltmedlem)

Hvert medlem/ hver familie regner selv ut summen av aktuelle medlemskap + evnt. treningsavgift iht tabellen over.

Dersom det ikke går frem av betalingen hvem det gjelder, er det fint hvis du kan sende en e-post til

medlem@mjosski.no med spesifikasjon for hvem og hva betalingen gjelder.MjøsSki-faktura sesong 2016-2017.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.